Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mikrosimulace ulice Těšínská v Opavě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 16.06.2021 09:00
Frézování pařezů – město Opava 2021
podlimitní Zadáno 26.05.2021 14.06.2021 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.7.2021 do 31.12.2021
nadlimitní Zadáno 20.05.2021 20.05.2021 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na období od 1.7.2021 do 31.12.2021
nadlimitní Zadáno 20.05.2021 20.05.2021 13:00
Tisk měsíčníku Hláska
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 20.05.2021 09:00
Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace – záchranný archeologický výzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2021 26.04.2021 10:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Zadáno 24.03.2021 26.04.2021 09:00
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Zadáno 24.03.2021 26.04.2021 10:00
„ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
podlimitní Zadáno 24.03.2021 10.05.2021 09:00
„Vávrovice – splašková kanalizace“ – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 24.03.2021 21.04.2021 09:00
ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha
podlimitní Zadáno 17.02.2021 16.03.2021 08:30
Kostel sv. Václava - střecha
podlimitní Zadáno 17.02.2021 18.03.2021 09:00
„Hobzíkova 31, 33“ (výměna oken, zateplení, střecha)
podlimitní Zadáno 04.02.2021 24.02.2021 09:00
„Sídliště Kylešovice – III. etapa“
podlimitní Zadáno 04.02.2021 24.02.2021 09:30
„VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova“
podlimitní Zadáno 04.02.2021 24.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››