Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vlaštovičky – hasičská zbrojnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice a stavební úpravy stávajícího objektu přístřešku vč. její napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty:
SO 01 Novostavba hasičské zbrojnice vč. připojení vody, elektro a dešťové kanalizace
SO 02 Úpravy stávajícího přístřešku
SO 03 Přípojka splaškové kanalizace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 09.12.2019 09:00
Datum zahájení: 14.11.2019 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: