Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 09.07.2021 09:00
Rekonstrukce kotelen – U Cukrovaru 1 a Jateční 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 17.06.2021 08:30
Mikrosimulace ulice Těšínská v Opavě
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 16.06.2021 09:00
Frézování pařezů – město Opava 2021
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 14.06.2021 09:00
Dodávka automobilu pro statutární město Opava
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2021 04.06.2021 09:00
Tisk měsíčníku Hláska
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 20.05.2021 09:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 26.04.2021 09:00
Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 26.04.2021 10:00
„ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 10.05.2021 09:00
všechny zakázky