Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Kylešovice – sběrný dvůr“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2020 17.03.2020 08:30
Propojení Krnovská - Žižkova
podlimitní Hodnocení 14.02.2020 13.03.2020 09:00
„Kostel sv. Václava - střecha“
podlimitní Hodnocení 12.02.2020 09.03.2020 08:30
„Sídliště Kylešovice – II. etapa“
podlimitní Vyhodnoceno 30.01.2020 20.02.2020 08:30
Stavební úprava objektu kina MÍR – instalace technologie chlazení vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2020 14.02.2020 09:00
všechny zakázky