Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření webových stránek statutárního města Opavy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 13.05.2019 09:00
ZŠ Boženy Němcové - kotelna
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 30.04.2019 09:00
SYSTÉM SDÍLENÝCH KOL – OPAVA 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2019 18.04.2019 09:00
Tisk měsíčníku Hláska
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2019 03.04.2019 12:00
MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 12.04.2019 09:00
„ZŠ Mírová 33“ (výměna oken, střecha, fasáda)
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2019 08.04.2019 09:00
Přezkoumání hospodaření města Opavy za rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2019 22.03.2019 10:00
všechny zakázky