Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Milostovice – výměna oken + elektro + fasáda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 15.03.2019 09:00
„Horní náměstí 33, 34, 35“ (výměna oken + zateplení)
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 25.02.2019 10:00
"Vrt sv. Anna - projektové a průzkumné práce"
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2019 18.02.2019 09:00
"Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.01.2019 27.02.2019 09:00
Poskytování veterinárních služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2019 21.02.2019 10:00
"Sídliště Kylešovice - 17. listopadu"
podlimitní Hodnocení 17.01.2019 04.02.2019 10:00
Pořízení osobních automobilů pro statutární město Opava
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2019 31.01.2019 09:00
„ZŠ Mírová 35“ (výměna oken)
podlimitní Vyhodnoceno 02.01.2019 21.01.2019 10:00
Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská“ - studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.12.2018 14.01.2019 10:00
všechny zakázky