Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva_Rekreační oblast Stříbrné jezero I. etapa TD + BOZP Smlouva o poskytování služeb
Technický dozor investora a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Dokument PDF Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa (STUDIO 58).pdf 905.09 KB
Dodatek č. 1_Divadelní klub - rekonstrukce Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 1_Divadelní klub - rekonstrukce.pdf 661.08 KB
Smlouva_MŠ Na Pastvisku_PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Smlouva_MŠ Na Pastvisku_PD.pdf 6.77 MB
Smlouva_ZŠ Otická_PD Smlouva na zhotovení dokumentace Dokument PDF ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) PD.pdf 677.92 KB
Smlouva_MŠ Krnovská_PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF MŠ Krnovská (zateplení, výměna oken) PD.pdf 678.28 KB
Smlouva _Demolice objektu MZ Smlouva o dílo - demolice objektu MZ (trafostanice a rozvodna VO) Dokument PDF Smlouva_Demolice objektu MZ.pdf 15.31 MB
Smlouva_Podvihov - Podvihovský Mlýnek - most Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Podvihov - Podvihovský Mlýnek - most.pdf 763.25 KB
Smlouva_Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava.pdf 816.19 KB
Smlouva_Sídliště Kylešovice - 17. listopadu Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Sídliště Kylešovice - 17. listopadu.pdf 847.87 KB
Smlouva_Sportoviště - bazén Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Sportoviště - bazén_smlouva.pdf 608.49 KB
Smlouva_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida.pdf 759.40 KB
Smlouva_ZŠ Šrámkova - sociální zařízení pavilonu A Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Šrámkova - sociální zařízení pavilonu A.pdf 895.28 KB
Smlouva - dodávky krmiva a steliva Smlouva o dodávkách krmiva a steliva pro Městský útulek v Opavě Dokument PDF Smlouva_krvimvo_stelivo.pdf 3.10 MB
Smlouva_Komárov - VO - ul. Ostravská Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Komárov - VO - ul. Ostravská.pdf 755.00 KB
Smlouva_ZŠ Mařádkova - fasáda Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Mařádkova - fasáda.pdf 967.39 KB
Smlouva_Most ul. Stypova Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Most ul. Stypova.pdf 513.77 KB
Smlouva_Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23, 24, 25 (Horák).pdf 517.39 KB
Smlouva_MŠ Neumannova - objekt Olomoucká Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF MŠ Neumannova - objekt Olomoucká.pdf 1.08 MB
Smlouva_MŠ Neumannova - objekt Čajkovského Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF MŠ Neumannova - objekt Čajkovského.pdf 858.01 KB
Oprava chodníků na ulici Dlouhé Smlouva o dílo k VZMR na stavební práce - městská část Komárov Dokument PDF Smlouva o dílo TS.PDF 10.56 MB
Smlouva_ZŠ E. Beneše - atrium Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ E. Beneše - atrium.pdf 926.44 KB
Smlouva_Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova - rekonstrukce komunikací Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova - rekonstrukce komunikací.pdf 584.34 KB
Smlouva_Bezbariérové zastávky MHD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Bezbariérové zastávky MHD.pdf 1,002.47 KB
Smlouva_ZŠ B. Němcové - opěrná zídka Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ B. Němcové - opěrná zídka.pdf 1.07 MB
Smlouva_MŠ Riegrova - fasáda Smlouva o dílo Dokument PDF MŠ Riegrova - fasáda.pdf 1.63 MB
Smlouva_Obecní dům - klimatizace Smlouva o dílo Dokument PDF Obecní dům - klimatizace.pdf 1.75 MB
Smlouva_Horní náměstí 33, 34, 35 (výměna oken + zateplení) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Horní náměstí 33, 34, 35.pdf 762.40 KB
Smlouva_ZŠ Otická - nástavba Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Otická - nástavba.pdf 638.09 KB
Smlouva_Milostovice - splašková kanalizace Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Milostovice - splašková kanalizace.pdf 689.81 KB
Smlouva_Zlatníky - splašková kanalizace Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Zlatníky - splašková kanalizace.pdf 1.60 MB
Smlouva_Sportoviště - bazén (převod práv) Smlouva o převodu práv k užití Dokument PDF Sportoviště - bazén (převod práv).pdf 178.11 KB
Příkazní smlouva Příkazní smlouva k zastupování zadavatele - komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení při zadání 2 veřejných zakázek:
- Sportoviště - bazén - projektová dokumentace
- Sportoviště - bazén - zhotovitel stavby
Obrázek TIFF podepsaná Příkazní smlouva.tif 1.22 MB
Smlouva_Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - novostavba hasičská zbrojnice.pdf 1.03 MB
Smlouva_Zateplení MŠ Malé Hoštice Smlouva o dílo Dokument PDF Zateplení MŠ Malé Hoštice.pdf 2.93 MB
Smlouva_Rekonstrukce mostu ul. Mostní Smlouva na provedení diagnostického průzkumu mostu Dokument PDF Rekonstrukce mostu ul. Mostní v Opavě.pdf 1.74 MB
Smlouva_Penzion IV., ul. Hálkova Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Penzion IV., ul. Hálkova.pdf 2.28 MB
Smlouva_Průmyslová zóna Vávrovice Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Průmyslová zóna Vávrovice.pdf 4.07 MB
Smlouva_Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace (BOZP) Smlouva o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dokument PDF Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace BOZP.pdf 2.17 MB
Smlouva_Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní.pdf 2.63 MB
Smlouva_Horní náměstí 67 - fasáda Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Horní náměstí 67 - fasáda.pdf 1.79 MB
Smlouva_Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace (AD) Smlouva o výkonu autorského dozoru Dokument PDF Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace AD.pdf 1.42 MB
Smlouva_Zimní stadion - rekonstrukce Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Zimní stadion - rekonstrukce.pdf 2.06 MB
Smlouva_ZŠ Mírová (výměna oken) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Mírová (výměna oken).pdf 1.77 MB
Smlouva_Kino Mír - rekonstrukce Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kino Mír - rekonstrukce.pdf 3.22 MB
Smlouva_ZŠ Otická - nástavba Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Otická - nástavba PD.pdf 3.06 MB
Smlouva_Milostovice - splašková kanalizace (ZAV) Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu Dokument PDF Milostovice - splašková kanalizace (ZAV).pdf 1.78 MB
Smlouva_Zlatníky - splašková kanalizace (ZAV) Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu Dokument PDF Zlatníky - splašková kanalizace (ZAV).pdf 1.77 MB
Smlouva_ZŠ Kylešovice - U Hřiště - plot Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Kylešovice - U Hřiště - plot.pdf 10.31 MB
Smlouva_ZŠ B. Němcové - přístavba Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ B. Němcové - přístavba.pdf 3.31 MB
Smlouva_Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace.pdf 3.19 MB
Smlouva_Propojení Krnovská - Žižkova Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Propojení Krnovská - Žižkova.pdf 4.22 MB
Smlouva_Sídliště Kylešovice - Liptovská Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Sídliště Kylešovice -Liptovská.pdf 4.42 MB
Smlouva_Kostel sv. Václava - střecha Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kostel sv. Václava - střecha.pdf 3.31 MB
Smlouva_Hláska - expozice Smlouva o dílo Dokument PDF Hláska - expozice.pdf 4.86 MB
Smlouva_Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava I. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava I. etapa.pdf 3.43 MB
Smlouva_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida I. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida I. etapa.pdf 4.59 MB
Smlouva_Dodatek č.1 Průmyslová zóna Vávrovice Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 1_Průmyslová zóna Vávrovice.pdf 919.77 KB
Smlouva_Rekonstrukce ul. Pekařské Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Rekonstrukce ul. Pekařské.pdf 4.11 MB
Smlouva_Úprava Staré Jaktarky Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Úprava Staré Jaktarky.pdf 2.95 MB
Smlouva_Divadelní klub - rekonstrukce Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Divadelní klub - rekonstrukce.pdf 4.01 MB
Smlouva_Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce.pdf 2.87 MB
Smlouva_ZŠ Edvarda Beneše - školní klub Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Edvarda Beneše - školní klub.pdf 5.54 MB
Smlouva_Penzion IV., ul. Hálkova BOZP Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dokument PDF Penzion IV., ul. Hálkova BOZP.pdf 2.96 MB
Smlouva_MŠ Heydukova - fasáda Smlouva o dílo Dokument PDF MŠ Heydukova - fasáda.pdf 5.58 MB
Smlouva_Horní náměstí 27 - 30 - parter Smlouva o dílo Dokument PDF Horní náměstí 27 - 30 - parter.pdf 5.66 MB
Dodatek č. 2_Průmyslová zóna Vávrovice Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 2 Průmyslová zóna Vávrovice.pdf 1,015.37 KB
Smlouva_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida II. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida II. etapa.pdf 4.60 MB
Smlouva_Kylešovice - kanalizace - II. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - kanalizace . II. etapa.pdf 3.32 MB
Smlouva_Mezi Trhy a Horní náměstí - parter Smlouva o dílo Dokument PDF Mezi Trhy a Horní náměstí - parter.pdf 5.60 MB
Smlouva_Horní náměstí 67 - fasáda (stavba) Smlouva o dílo Dokument PDF Horní náměstí 67 - fasáda SOD.pdf 5.52 MB
Smlouva_Hradecká 16 - rekonstrukce Smlouva o narovnání Dokument PDF Hradecká 16 - rekonstrukce (dohoda o narovnání).pdf 1.50 MB
Smlouva_Bezbariérové zastávky MHD (stavba) Smlouva o dílo Dokument PDF Bezbariérové zastávky MHD (stavba).pdf 5.72 MB
Smlouva_MDKPB - prava světlíku Smlouva o dílo Dokument PDF MDKPB - oprava světlíku.pdf 5.61 MB
Smlouva_ZŠ Ochranova - výměna oken (tělocvična) Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Ochranova - výměna oken (tělocvična).pdf 5.55 MB
Smlouva_Chodník podél silnice III/4663, ul. Přerovecká Smlouva o dílo Dokument PDF Chodník podél silnice III-4663, ul. Přerovecká.pdf 5.61 MB
Dodatek č. 3_Průmyslová zóna Vávrovice Dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové
dokumentace
Dokument PDF Dodatek č. 3_Průmyslová zóna Vávrovice.pdf 1.10 MB
Dodatek č. 1_MŠ Heydukova - fasáda Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokument PDF Dodatek č. 1_MŠ Heydukova - fasáda.pdf 2.99 MB
Smlouva_Propojení Krnovská - Žižkova PD Smlouva na zhotovení projektové dokumntace Dokument PDF Propojení Krnovská - Žižkova_PD.pdf 4.68 MB
Smlouva_Sídliště Kylešovice - 17. listopadu PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Sídliště Kylešovice - 17. listopadu_PD.pdf 5.24 MB
Smlouva_Sídliště Kylešovice - Liptovská PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Sídliště Kylešovice -Liptovská_PD.pdf 4.69 MB
Smlouva_Písková - most Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Písková - most.pdf 4.24 MB
Smlouva_MŠ Zborovská - letní učebna Smlouva o dílo Dokument PDF MŠ Zborovská - letní učebna.pdf 5.57 MB
Smlouva_MŠ Komárov - přístavba Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF MŠ Komárov - přístavba.pdf 904.10 KB
Dodatek č. 1_Chodník podél silnice III/4663, ul. Přerovecká Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokument PDF Dodatek č. 1_Chodník podél silnice III-4663, ul. Přerovecká.pdf 4.64 MB
Smlouva_ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda).pdf 3.00 MB
Smlouva_Opava - telematika Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Opava - telematika.pdf 4.06 MB
Smlouva_ZŠ Vrchní - opěrná zeď Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Vrchní - opěrná zeď.pdf 5.62 MB
Smlouva_Rekreační oblast Stříbrné jezero I. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa (STUDIO - D).pdf 2.74 MB
Dodatek č. 1_ZŠ Vrchní - opěrná zeď Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokument PDF Dodatek č. 1_ZŠ Vrchní - opěrná zeď.pdf 2.68 MB
Smlouva_Vávrovice - U Lávky - most (náhon) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Vávrovice - U Lávky - most (náhon).pdf 4.43 MB
Smlouva_Komárov - U Černého mlýna - lávka Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Komárov - U Černého mlýna - lávka.pdf 4.41 MB
Smlouva_IS lokality Květinová - 1. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF IS lokality Květinová - 1. etapa.pdf 5.48 MB
Smlouva_Vávrovice - splašková kanalizace Smlouva na zhotovení studie Dokument PDF Vávrovice - splašková kanalizace.pdf 2.87 MB
Smlouva_Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken, zateplení) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken, zateplení).pdf 4.22 MB
Smlouva_MDKPB - střecha Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF MDKPB - střecha.pdf 3.52 MB
Smlouva_Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku Smlouva na provedení diagnostického průzkumu mostu Dokument PDF Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku.pdf 3.29 MB
Smlouva_Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace Smlouva na aktualizaci projektové dokumentace Dokument PDF Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace.pdf 3.78 MB
Smlouva_Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace (AD) Smlouva o výkonu autorského dozoru Dokument PDF Vlaštovičky + Jarkovice - splašková knalizace (AD).pdf 2.31 MB
Smlouva_Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybařská Smlouva na zhotovení studie Dokument PDF Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská.pdf 3.24 MB
Smlouva_Malé Hoštice - IS lokality Sportovní Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Malé Hoštice - IS lokality Sportovní.pdf 906.73 KB
Smlouva_ZŠ B. Němcové - přístavba BOZP Smlouva o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dokument PDF ZŠ B. Němcové - přístavba BOZP.pdf 3.70 MB
Smlouva_Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace PD.pdf 1.43 MB
Smlouva_ZŠ Komárov - rekonstrukce Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Komárov - rekonstrukce.pdf 727.28 KB
Smlouva_Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce (II.) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce (II.).pdf 598.54 KB
Smlouva_ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha.pdf 690.85 KB
Smlouva_Rekreační oblast Stříbrné jezero I. etapa AD Smlouva o výkonu autorského dozoru Dokument PDF Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa (STUDIO - D)_AD.pdf 2.63 MB
Smlouva_Hobzíkova 31, 33 (výměna oken, zateplení, střecha) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Hobzíkova 31, 33 (výměna oken, zateplení, střecha).pdf 4.40 MB
Smlouva_Hlučínská - cyklostezka Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Hlučínská - cyklostezka.pdf 4.49 MB
Smlouva_ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha.pdf 3.78 MB
Smlouva_MŠ Krnovská - oprava plotu Smlouva o dílo Dokument PDF MŠ Krnovská - oprava plotu.pdf 1.46 MB
Dodatek č. 1_IS lokality Stromovka (Květinová) I. et. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č.1_IS lokality Stromovka (Květinová) I. et..pdf 214.32 KB
Smlouva_ZŠ Mařádkova - kotelna Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Mařádkova - kotelna.pdf 5.83 MB
Dodatek č. 1_ZŠ Mařádkova - kotelna Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokument PDF Dodatek č. 1_ZŠ Mařádkova - kotelna.pdf 1.89 MB
Smlouva_Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku (PD+AD) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku (PD + AD).pdf 765.05 KB
Smlouva_Sídliště Olomoucká PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Sídliště Olomoucká.pdf 866.79 KB
Dodatek č. 1_ZŠ Komárov - rekonstrukce PD Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 1_ZŠ Komárov - rekonstrukce.pdf 125.55 KB
Dodatek č. 1_MŠ Krnovská - oprava plotu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokument PDF Dodatek č.1_MŠ Krnovská - oprava plotu.pdf 342.79 KB
Dodatek č. 1_Malé Hoštice - IS lokality Sportovní Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 1_Malé Hoštice - IS lokality Sportovní.pdf 128.09 KB
Smlouva_Rekreační oblast Stříbrné jezero I. etapa (ekolog. dozor) Smlouva o poskytování služeb, ekologický a odborný biologický dozor Dokument PDF Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa (Ekotona).pdf 3.11 MB
Smlouva_ZŠ Mařádkova - hala - střecha Smlouva o dílo Dokument PDF ZŠ Mařádkova - hala - střecha.pdf 10.13 MB
Smlouva_Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově III. etapa Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (III. etapa).pdf 873.78 KB
Smlouva_Zimní stadion - rekonstrukce PD Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Zimní stadion - rekostrukce PD.pdf 726.74 KB
Smlouva_ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha).pdf 4.10 MB
Dodatek č. 1_ZŠ Mařádkova - hala - střecha Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dokument PDF Dodatek č. 1_ZŠ Mařádkova - hala - střecha.pdf 107.46 KB
Smlouva_Inline aeál Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Inline areál.pdf 979.46 KB
Smlouva_ZŠ Englišova - sportovní hala Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF ZŠ Englišova - sportovní hala.pdf 4.96 MB
Smlouva_Rekonstrukce ul. Anenské Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Rekonstrukce ul. Anenské PD.pdf 4.09 MB
Smlouva_Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace BOZP Smlouva o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dokument PDF Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace BOZP.pdf 3.81 MB
Smlouva_MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov PD.pdf 4.37 MB
Smlouva_Rekreační oblast Stříbrné jezero - odlehčovací kanál Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Rekreační oblast Stříbrné jezero - odlehčovací kanál.pdf 4.18 MB
Dodatek č. 2_Malé Hoštice - IS lokality Sportovní Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 2_Malé Hoštice - IS lokality Sportovní.pdf 249.58 KB
Dodatek č. 1_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida 1. etapa Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 1_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida 1. etapa.pdf 1.38 MB
Dodatek č. 1_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida 2. etapa Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Dodatek č. 1_Kylešovice - IS lokality Hlavní - Joži Davida 2. etapa.pdf 1.66 MB
Smlouva_Městské sady - workoutové hřiště Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Městské sady - workoutové hřiště.pdf 4.13 MB
Smlouva_Středisko volného času - objekt Jaselská Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Dokument PDF Středisko volného času - objekt Jaselská.pdf 5.00 MB
Smlouva_Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace AD Smlouva o výkonu autorského dozoru Dokument PDF Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace AD.pdf 2.35 MB