Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rekonstrukce komunikací 27.07.2016
„Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřiště“ (fotbalové a hokejbalové) 27.05.2016
Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací 17.05.2016
Nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí na rok 2016 03.06.2015
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh na rok 2016 03.06.2015
Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště 10.03.2015
ZŠ Kylešovice - U Hřiště (zateplení + výměna oken) 25.02.2015
ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) 25.02.2015
ZŠ Komárov - tělocvična 17.12.2014
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení 08.08.2014
Demolice objektu MZ 25.06.2014
Rekonstrukce ul. Gudrichovy 05.05.2014
Kylešovice - Liptovská - komunitní centrum 15.04.2014
Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce 29.07.2013
Městské sady - městský náhon + sedimentační nádrž 23.05.2013
"MŠ 17. listopadu" (zateplení + výměna oken) 10.05.2013
Plán udržitelné městské mobility Opava 13.03.2013