Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí odborných arboristických služeb – město Opava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 12.08.2021 09:00
Poradenské služby pro odpadové hospodářství statutárního města Opavy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 23.08.2021 11:00
Pronájem tiskových zařízení
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Zlatníky – kulturní dům
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 16.08.2021 09:00
Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 09.08.2021 09:00
Městské koupaliště - terasa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 06.08.2021 09:00
MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov
podlimitní Vyhodnoceno 10.06.2021 09.07.2021 09:00
Rekonstrukce kotelen – U Cukrovaru 1 a Jateční 7
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 17.06.2021 08:30
Mikrosimulace ulice Těšínská v Opavě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2021 16.06.2021 09:00
Frézování pařezů – město Opava 2021
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2021 14.06.2021 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.7.2021 do 31.12.2021
nadlimitní Zadáno 20.05.2021 20.05.2021 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na období od 1.7.2021 do 31.12.2021
nadlimitní Zadáno 20.05.2021 20.05.2021 13:00
Tisk měsíčníku Hláska
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 20.05.2021 09:00
Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace – záchranný archeologický výzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2021 26.04.2021 10:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 26.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››