Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup licencí Microsoft Office 2021 Standard
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 11.10.2022 09:00
Nákup licencí Microsoft Exchange Server 2019, CALů, migrace včetně školení a dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 10.10.2022 09:00
Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2022 13.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016