Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího objektu Základní školy v Opavě – Komárově zahrnující dispoziční úpravy objektu v 1. PP, 1. NP a 2. NP včetně vestavby učeben v půdním prostoru 3. NP (nadezdívka 3. NP, nová konstrukce krovu, střešní konstrukce a související práce), rekonstrukci vnitřních rozvodů (elektro, osvětlení, slaboproud, ústřední vytápění, zdravotechnika, akustické úpravy učeben). Součástí je rekonstrukce střechy včetně zateplení, revitalizace obvodového pláště budovy, zahrnující výměnu oken a dveří a zateplení obvodových stěn budovy včetně architektonického řešení fasády a rekonstrukce systému bleskosvodu. Součástí předmětu díla je i dodávka a instalace nového vybavení (výpočetní technika). Dále jsou součástí prováděných prací související HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukce a práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.05.2021 09:00
Datum zahájení: 24.03.2021 15:15