Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“
Odesílatel Milena Skazíková
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2021 13:11:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace III.

Vysvětlení zadávací dokumentace III.


Přílohy
- Vysvetleni ZD_III.pdf (210.30 KB)
- Priloha1_ navrh SoD_final_upravy.pdf (713.12 KB)