Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Odesílatel Pavel Baďura
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 13:02:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace I.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace I..pdf (175.44 KB)
- Zadávací dokumentace.pdf (544.64 KB)
- Vzor čestna prohlášení kvalifikace.doc (153.00 KB)
- Fotka stávajícího zábradlí I.jpg (290.11 KB)
- Fotka stávajícího zábradlí II.jpg (292.32 KB)