Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Odesílatel Pavel Baďura
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2021 13:26:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace II.


Přílohy
- Vysvětelní zadávací dokumentace II..pdf (149.79 KB)
- Zadávací dokumentace.pdf (558.16 KB)
- Vzor čestna prohlášení kvalifikace.doc (150.50 KB)