Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Odesílatel Pavel Baďura
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 09:28:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace III.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace III..pdf (157.76 KB)