Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Odesílatel Pavel Baďura
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2021 10:04:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace VI.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace VI..pdf (207.77 KB)
- SLABOPROUD_ZŠ Komárov_rekonstrukce 2.xlsx (498.13 KB)