Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna stávajících vodoměrů za nová měřidla s rádiovým přenosem včetně provádění odečtů
Odesílatel Milena Skazíková
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2021 14:20:50
Předmět Písemná výzva k podání nabídek

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 24. 9. 2021 do 09:00 hodin.


Přílohy
- Pisemna vyzva.pdf (269.71 KB)