Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení osobního automobilu pro statutární město Opava
Odesílatel Milena Skazíková
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2022 16:08:26
Předmět Dodatečné informace I.

Dodatečné informace I.


Přílohy
- Dodatecne informace_I.pdf (194.53 KB)
- Priloha_technicke pozadavky_uprava.xlsx (16.26 KB)