Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 496
Systémové číslo: P21V00000011
Evidenční číslo zadavatele: OŘ/D/001/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010288
Datum zahájení: 24.03.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 – 2023 formou postupného nákupu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
• přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,
• zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb (netýká se OM, kde bude uzavřena pouze smlouva o dodávce),
• zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie (pro OM, kde bude uzavřena pouze smlouva o dodávce, jde o zajištění fakturace pouze neregulovaných složek ceny).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 073 660 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Opava
 • IČO: 00300535
 • Poštovní adresa:
  Horní náměstí 382/69
  74601 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 239856

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky