Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“
Odesílatel Hana Fraňková
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 12:02:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace I


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace I.RTF (617.48 KB)