Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Odesílatel Pavel Baďura
Organizace odesílatele Statutární město Opava [IČO: 00300535]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 12:26:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace V.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace V..pdf (162.89 KB)
- VYBAVENÍ_ZŠ Komárov_rekonstrukce 2.xlsx (23.94 KB)