Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rolba pro úpravu ledové plochy
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 30.03.2023 09:00
Breda
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 04.04.2023 08:30
„Pořízení automobilu pro Městskou policii Opava (pro rok 2023)“
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 27.03.2023 09:00
MŠ Liptovská – rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 11.04.2023 09:00
MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity - vybavení
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 03.04.2023 08:30
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě – BOZP + TDI
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2023 21.03.2023 08:30
Seniorcentrum – Rolnická 24 - terasa
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2023 06.03.2023 09:30
Přezkoumání hospodaření města Opavy za roky 2023 - 2026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 24.02.2023 10:00
Svoz gastroodpadů z opavských sídlišť
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 27.02.2023 09:00
MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity
podlimitní Hodnocení 08.02.2023 14.03.2023 09:00
Nákup licencí Microsoft Office 2021
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2023 13.02.2023 09:00
Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - II
podlimitní Hodnocení 18.01.2023 17.03.2023 10:00
„Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“ - vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 11.01.2023 06.02.2023 09:00
„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 11.01.2023 13.02.2023 09:00
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě – opakovaná
nadlimitní Hodnocení 02.12.2022 09.02.2023 09:00
všechny zakázky