Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr projektového managera k projektu - Aquacentrum Opava
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2023 18.10.2023 10:00
Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 06.10.2023 09:00
Výsadba zeleně u Zlatého kříže - Opava
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2023 07.09.2023 09:00
Sad Ořechovka
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2023 05.09.2023 10:00
Domácí kompostéry pro občany – město Opava
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2023 04.09.2023 09:00
Soutěž na murál v podchodu u Stříbrného jezera
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2023 31.08.2023 12:00
Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu ZŠ Kylešovice, Opava
podlimitní Vyhodnoceno 20.07.2023 07.08.2023 08:30
Rekonstrukce kulturní památky – knihovny Petra Bezruče
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2023 26.07.2023 09:00
všechny zakázky