Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky pro základní školy v Opavě
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2024 24.05.2024 09:00
Krnovská 71B - fasáda, střecha
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2024 02.05.2024 08:00
Stavební práce pro ZŠ Vrchní a ZŠ Šrámková v Opavě
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 30.04.2024 09:00
Tisk měsíčníku Hláska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 29.04.2024 09:00
„Jateční 8a – dům pro seniory“ (okna, střecha, zateplení, výtah, suterén, kotelna)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 29.04.2024 10:00
„Jateční 7 – dům pro seniory“ (okna, střecha, zateplení, výtah, suterén)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 29.04.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - ZŠ Kylešovice
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - MŠ Šrámkova 6
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - ZŠ Šrámkova 4
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - Parkovací dům
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - MŠ Olomoucká
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - ZŠ Edvarda Beneše
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Instalace FVE na objektech Statutárního města Opavy - budova D, E
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2024 06.05.2024 09:00
Vybavení nového sběrného dvora Na Šlofárně v Opavě-Kylešovicích
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2024 22.04.2024 09:00
"Seniorcentrum – centrum denních služeb“ - vybavení
podlimitní Hodnocení 13.03.2024 10.04.2024 08:30
všechny zakázky