Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Protipovodňová opatření statutárního města Opavy“ - Aktualizace a digitalizace povodňového plánu
podlimitní Hodnocení 09.11.2022 28.11.2022 09:00
Protipovodňová opatření statutárního města Opavy
podlimitní Vyhodnoceno 05.10.2022 25.10.2022 09:00
Nákup licencí Microsoft Office 2021 Standard
podlimitní Hodnocení 21.09.2022 31.10.2022 09:00
Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava
podlimitní Hodnocení 23.08.2022 13.10.2022 10:00
všechny zakázky