Veřejné zakázky Statutárního města Opava

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Opava
IČO: 00300535
ID profilu zadavatele ve VVZ: 239856
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00300535

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opava - telematika
nadlimitní Hodnocení 08.10.2020 12.11.2020 08:30
„Nákup dopravního automobilu pro JSDH Suché Lazce“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2020 23.10.2020 08:30
Opatření omezující nadměrné šíření jmelí – město Opava
podlimitní Vyhodnoceno 02.10.2020 21.10.2020 09:00
Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací a obchodních organizací
nadlimitní Hodnocení 24.09.2020 27.10.2020 09:00
všechny zakázky