Veřejná zakázka: „Vávrovice – splašková kanalizace“ – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 498
Systémové číslo: P21V00000013
Evidenční číslo zadavatele: ZPŘ/S/008/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020172
Datum zahájení: 24.03.2021
Nabídku podat do: 21.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Vávrovice – splašková kanalizace“ – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zhotovení:
A. technicko – ekonomické studie na odkanalizování městské části Vávrovice, a to katastru Držkovice,

B. projektové dokumentace pro výstavbu nové oddílné stokové sítě městské části Vávrovice (bez katastru Držkovice) pro odvedení splaškových vod pomocí kanalizačních přípojek ukončených plastovou revizní šachtou situovanou na soukromém pozemku napojovaných nemovitostí. Splaškové vody budou svedeny výtlakem do kanalizace na ul. Vávrovické v části Palhanec, která je ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Součástí je i rekonstrukce stávajících přečerpávacích stanic včetně výtlaků a odstranění stávající kontejnerové čistírny odpadních vod. Součástí jsou i případné přeložky stávajících inženýrských sítí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Opava
 • IČO: 00300535
 • Poštovní adresa:
  Horní náměstí 382/69
  74601 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 239856

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky