Koncese: Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 606
Systémové číslo: P23V00000001
Evidenční číslo zadavatele: KŘ/S/001/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003088
Datum zahájení: 18.01.2023
Nabídku podat do: 17.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví SMO (dále jen "koncesní smlouvy" nebo "provozní smlouvy"), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoVaK") s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude nájem kanalizací ve vlastnictví SMO koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 125 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Opava
 • IČO: 00300535
 • Poštovní adresa:
  Horní náměstí 382/69
  74601 Opava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 239856

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky